חיפשנו ומצאנו חמישה בתים יפים בארץ. מה היה האתגר בעיצובם ומה האדריכלים שעיצבו אותם הכי אוהבים בהם? האנשים שמעצבים את ...