האושר של חיי שלרגע נמחק, תודות לחיוך שלך, אלי חזר, שכחתי הרגע, בו הייתי כאילו, מיואש, הבנתי שלמרות הכל, בר ...