חברת סוגרים הכול לדירה ,קבוצת הקניה הגדולה בישראל לרוכשי דירות ומשפצים מזה שבע שנים יוצאת בשת"פ חדש ומקיף עם חברת ...