התערוכה ''תוכנית הבראה: Join or Die'' מנסה לעשות משהו חדש בשדה המוזיאלי - להמציא קולקטיב אמנותי אד-הוק ולהפעיל אותו בתוך ...