המתקפה המילולית הקשה נגד מירי רגב היא לא מהפכנית ולא אותנטית, היא אלימות לשמה. כהן לא חידש דבר אלא רק ...