לביקור בבתי ספר יסודיים במסגרת שבוע בריאות הנפש, בחרה קייט מידלטון ללבוש צבע אביבי משמח וגיוונה את הלוקים המסורתיים שלה ...