התערוכה 'ואולי היה זה חלומי' במרכז מגיד תל-אביב ...

לזרוק בקבוק לים והסקרנות של מי ימצא את הבקבוק ומה יקרה עם המכתב,ככה זה מרגיש לי עם גברת בטן ...