הבקרים המתוכנתים הם הליבה של המכשור הטכנולוגי בעולם התעשייתי. בקרים מתוכנתים לתפקד בסביבות עבודה בעלי טווחי טמפרטורות גדולים יותר. הם ...