אחיות תאומות,חיים מקבילים ושונים ורעידת אדמה בעלת משמעויות שונות ...

חלק מהגשרים היו רעועים אך שרדו,חלקם היו איתנים והיה בהם רק סדק קטן וחלק מהם נהרס עד היסוד בלי יכולת ...