הוא היה ענק כזה, קצת מחוספס תמיד שלח ידיו וחש… שלעולם לא יתקל בהתנגדות הוא הרי… הגדול מכולם…. עד שבאה ...