לזרוק בקבוק לים והסקרנות של מי ימצא את הבקבוק ומה יקרה עם המכתב,ככה זה מרגיש לי עם גברת בטן ...

אומרים שהילד השלישי זה הכי קל כי הוא מגדל את עצמו כי הגדולים עוזרים איתו כי הוא לומד מהם והוא ...