איש הענבים – מפגשים של יין, ידע ותרבות. אין ספק כי תרבות לגימת יין הינה חלק מהותי בלתי נפרד מתרבות ...

לו יכולתי לגעת בך, מקרוב ומרחוק, ולדעת שאני רק שלך, הלב שלי בעוצמה תמיד היה דופק חזק יותר, במיוחד ממחשבה ...