לפעמים משהו טוב נולד מכורח המציאות הכיף של החיים הוא חהנות ממשהו איכותי ללא עבודה רבה ,לארח ולהתענג עם האורחים ...