אם הייתי צריכה לבחור בין בישול ואפייה (והיו אוזקים אותי חזק באזיקים ומכריחים אותי לבחור כאן ועכשיו רק באחד מהם ...