משורר מוזמן לכנס משוררים בליטא.שם רחוק מהבית יעבור המשורר מסע גופני ונפשי. ...