עצמאי, או בעל חברה קטנה או בינונית… .מה הוא עובר בחיים? מיכרזים תפורים, הממשלה, עיריות, מוסדות ציבוריים ופרטיים' אם אתה ...