הארה פנימית, אני בטוחה שקרה לך  לא פעם שמישהי סיפרה לך על איזו בעיה או מצוקה שיש לה. ואני בטוחה ...

פלונטר נפשי אפשר להתיר בעבודה עצמית, התמדה, אומץ ואופטימיות ...

הסתכלות מהצד על החיים מסייעת לראות הכל באור שונה ולדעת שגם על הרגעים היומיומיים המתישים ניתן לצחוק וגם מהדברים ה"מרגיזים" ...