בית חם, מגוון שירותי שיקום לזכאי סל שיקום לאנשים המתמודדים עם בעיה נפשית, שירות לילד, רשת המרפאות, שיקום תעסוקתי. ...