הקידמה היא אנחנו תלויה רק בנו בונה הורסת מנהלת כולנו כמו כולנו בנק מטרות…. הקידמה מילה הקידמה בעצם ממש בואו ...