מה הבנק צריך לגלות לערב לחוב או לממשכן נכס–   עו"ד נועם קוריס כותב על עיכוב הליכים מול צדדים שלי… ...