פחות מחודש אחרי שהוחלט לצאת לסבב שני של בחירות 2019, אותם אנשים שהצביעו בעד קיומן צועקים "פוס!" ומבקשים להחזיר את ...