גלוריה מאת: בניטו פרז גלדוס תרגום מספרדית: מנחם ארגוב ורוזה בוראקוף הוצאת רימונים בסיוע משרד התרבות של ספרד * * ...