הפייסבוק והאתרים כמרקחה. בנות 12 מתכננות דקירה. מתכננות העלמת ראיות. ממש סרט בלשי. הבעיה שהוא כאן והוא ממש אמיתי. ...