היורשות של ברוק שילדס כבר גדלו ואמנם השתיים אינן דומות לאימן במראה אבל הן ספגו את ההבנה שהשכלה טובה קודמת ...