חוה עציוני – הלוי מביאה אלינו את הגרסה התנ"כית של נשים קטנות. זהו סיפורן של חמשת בנות צלפחד, שעם מותו ...

במותו השאיר אחריו חמש בנות יתומות מאם ומאב, שמעתה והלאה ייאלצו לעמוד לבדן אל מול גורל המפותל ...