מבין כל הספרים שהמלצתי עליהם השנה, אלה אהובים עלי במיוחד. ...

ספר שהמפגש איתו התחיל בחשדנות ונגמר בהתאהבות ...