לפני כמה שנים עבדתי במקום מסויים ששנאתי בכל נימי נפשי, התנחמתי במסעדה הבוכארית בפינת הרחוב לשם באתי כל צהריים וכך ...