"גם בקיעים החלו להיווצר, חשבונות ישנים וחדשים נפתחו... הצטמצמות המרחבים עשתה בהם שמות" ...