רק 4% מתוך 1,200 סרטים, שהופקו בעשור האחרון, בוימו על ידי נשים. היוזמה החדשה קוראת לכל מקבלי ההחלטות בהוליווד,להכריז על ...