גל מעדכן מתכון בלרוסי עתיק ופשוט לתפוחי אדמה: "טושנקה". ...

לסבתא היה משק בכפר בבלרוס. לא לסבתא סוניה, אלא לסבתא השניה – אמא של אבא. ההורים היו לוקחים אותי לשם והייתי נשאר אצלה ...

למשפחתה של סבתא שלי היה בית קולנוע בבלרוס. ואז באו הנאצים, והם ברחו למזרח. כשחזרו – בית הקולנוע כבר הוחרם על ידי המדינה, ...