אודה על האמת. החוויה וההתנסות, אליהן התוודעתי במקום אליו הגענו לראות, להתרשם ולסקר, היו מטלטלות, ויוצאות מגדרו של כל דבר ...