בבקרים, אני יודע, כל שיר יפה, אני יודע, בבקרים הכל ניראה שונה, לרגע אני שוכח, שהיה מה שהיה… אתמול…אבל אתמול ...