מים מים בששון או סצינה מ"מלתעות"? זהירות, פעוטות רטובים לפניכם ...