ספר פשע על שלוש נשים שהתאלמנו והחליטו לבצע שוד שבעליהן תכננו. ...