גם בלגן יכול להיות נפלא. נפלא מבחינה אסתטית, נפלא בהזדמנות שהוא מייצר לסדר חדש. ורד שנבל לקחה את הבלגן והפירוק ...

בלגן נפלא קראה ורד שנבל לספרה החדש – שם נהדר! שרה, הגיבורה החדשה שלה, מסדרת בתים של אחרים. אבל וידוי ...