כשאני אוהבת מישהו זה עד הסוף ושאני אוהבת את דרלינג שלי זה מעמקי נשמתי . דרלינג טועם תמיד מעיר ...