חג השבועות: בי נשבעתי לחיות בשפע, להשפיע על הזולת ולהיות שבעת רצון. ואני ממשיכה לתחזק הרגשה זו. לא מוותרת על ...