50 גוונים של אופל – אי. אל. ג'יימס התמונה מהרשת אחרי הספר הראשון, שאת מה שחשבתי עליו ניתן לקרוא כאן. ...

50 גוונים של אפור – אי. אל. ג'יימס התמונה מהרשת אז כן, אחרי שכל העולם מדבר על הספר הזה, החלטתי ...