יום המעשים הטובים, איך למצוא את הטוב שבי ...

אהבה עצמית מובילה לדברים טובים בחיים, מה קורה כשלא חיים באהבה עצמית ...