המשמעות של בית קיץ? ע"פ אורבן נדלן בית אחר מאשר מקום המגורים הראשי של הבעלים המשמש למטרות בילוי, בדומה להשגת ...