כפי שאנו בני האדם זקוקים לטיפול חירום, גם בעלי חיים זקוקים לזה. כמו שלנו חשוב ומשמעותי לקבל טיפול מידי, גם ...

מאז שהגדולה שלי היתה בת 3, כמעט כל חודש היא מבקשת כלב ואני מסרבת לאמץ כלב. היא לא מתייאשת וגם ...