ביקורת מוסוות על הפוליטיקה והחברה המצרית בספרו האחרון של חתן פרס נובל לספרות ...