גיל המעבר הוא נחלתה של כל אישה ועדיין, זהו נושא מושתק שלא זוכה להתייחסות מספקת. לכן הקמנו בסלונה מתחם תוכן ...