כל הזמן מפחידים אותנו, הנבחרים המקושרים העשירים והמושחתים, שדואגים שהשווקים יעלו, אבל כבר חמש שנים מבהילים אתכם יחד עם כל ...