די לחלמון האפור והמדכא! קבלו את הזמנים המדויקים לבישול ביצים כך שהחלמון שלהן יהיה עדיין צהוב, אבל כבר לא נוזלי ...

בישול ביצים נראה פשוט להפליא, אולם מסתבר שזו סוגיה מדעית מורכבת ...