לפני כמה ימים היתי בבנין של סלונה לאיזה ענין אחר, וקפצתי לומר שלום. התרגשות הפגישה לא מנעה ממני לשים לב ...