היום השני לביקור הנשיאותי - פרידה וסיכומי סטייל של נשות המנהיגים ...