יש משהו עצוב ועצור בעץ תאנה, באופן בו המקום והתרבות כופים על מינה, כאישה לעתיד, את עול החיים והסבל. בסצנה ...