הסרט שנפתח בקו בו המת חי והתמונה הסטטית נעה, חופן בתוכו אלבום לאומי רב התרחשויות. כיצד הצליחה המצלמה לתעד רגעים ...