עבודת הבילוש ב"זרים מושלמים" מתוחכמת פי כמה כי היא מוכיחה שלא צריך ללכת רחוק מדי, מספיקה המציאות עצמה כדי לחשוף ...